Trưởng phòng Đồng Ngọc Ánh

Trưởng phòng Đồng Ngọc Ánh là nhân viên chủ chốt của Hãng kiểm toán Calico từ năm 2017, với hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và đại lý thuế, ông Đồng Ngọc Ánh đã trực tiếp thực hiện hơn 500 cuộc kiểm toán tại nhiều loại hình doanh nghiệp với ngành nghề đa dạng. Trong đó, ông Đồng Ngọc Ánh là chuyên gia tư vấn chuyên sâu nhiều năm cho các doanh nghiệp như: Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Tổng Công ty Cửu Long, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam…

Trước đó, ông là chuyên gia kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 2011 đến 2017. Trong suốt quá trình công tác, ông Đồng Ngọc Ánh đã trực tiếp điều hành nhiều cuộc kiểm toán lớn, trong đó tiêu biểu có một số khách hàng như:

CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam – Công ty TNHH MTV (Tổng Công ty) là Công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Tổng Công ty tổ chức và hoạt động theo điều lệ được ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-TTG ngày 09/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng Công ty chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức Công ty mẹ – Công ty con tại Quyết định số 1737/QĐ-TTG ngày 29/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100101509 với Vốn điều lệ đến hết năm 2018 là 1.150 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Tổng Công ty là trồng, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, lương thực, nông sản và các loại cây công nghiệp khác. Hiện tại Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, trong đó khối lượng xuất khẩu chủ yếu từ Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Tại đây, ông Đồng Ngọc Ánh đã thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho Tổng Công ty. Công ty mẹ gồm hơn 20 đơn vị thành viên trực thuộc hạch toán phụ thuộc; hơn 30 công ty con TNHH MTV hạch toán độc lập do Công ty mẹ sở hữu 100% vốn; gần 10 công ty con có cổ phần chi phối; 5 công ty liên doanh liên kết và gần 10 công ty là khoản đầu tư dài hạn khác.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đườngcao tốc Việt Nam (VEC)

Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam tiền thân là Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; được thành lập theo Quyết định số 3033/QĐ-BGTVT ngày 06/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Từ ngày 07/7/2010; Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải sang hình thức công ty TNHH một thành viên và đổi tên thành Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam theo Quyết định số 1666/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Tổng Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101573511 với Vốn điều lệ đến hết năm 2018 là 1.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Tổng Công ty là: Quản lý đầu tư xây dựng phát triển hệ thống đường cao tốc từ khâu thiết kế đến xây dựng; khai thác, thu phí và kinh doanh các dịch vụ khác hai bên đường cao tốc. Các Dự án đường cao tốc mà Tổng Công ty làm Chủ đầu tư tiêu biểu như: Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai; đường cao tốc Ninh Bình – Cầu Giẽ, đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây, đường cao tốc Bến Lức – Long Thành. Tổng tài sản của Tổng Công ty đến cuối năm 2018 khoảng 96.000 tỷ đồng.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý Dự án hạ tầng giao thông Cửu Long

Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 100% vốn Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 1589/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311107531 với Vốn điều lệ đến hết năm 2018 là 136 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của Tổng Công ty là thực hiện tư vấn dự án đầu tư và có doanh thu chính từ hoạt động này. Ngoài ra, Tổng Công ty còn thực hiện quản lý kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản mà Nhà nước giao cho Tổng Công ty trong giai đoạn kể từ khi tiếp nhận kinh phí cho đến khi công trình được quyết toán. Giá trị tài sản Tổng Công ty được Nhà nước giao quản lý đến cuối năm 2018 khoảng 31.000 tỷ đồng.

Tại đây, ông Đồng Ngọc Ánh đã thực hiện việc chỉ đạo với vai trò trưởng đoàn và trực tiếp thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và các công ty con; Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty. Công ty mẹ có 03 chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc. Báo cáo hợp nhất bao gồm 02 công ty con hạch toán độc lập và 01 công ty liên kết.

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được chuyển đổi từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo Quyết định số 2749/QĐ-BGDĐT ngày 06/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108543 với Vốn điều lệ đến hết năm 2018 là 596 tỷ đồng. Công ty là đơn vị độc quyền xuất bản sách giáo khoa tại Việt Nam. Ngoài ra, Công ty còn sản xuất sách bổ trợ; sách tham khảo và các công cụ hỗ trợ giáo dục.

Tại đây, ông Đồng Ngọc Ánh đã thực hiện việc chỉ đạo với vai trò trưởng đoàn; và trực tiếp thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và các công ty con, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty. Công ty mẹ có 09 đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc. Báo cáo hợp nhất bao gồm 09 công ty con hạch toán độc lập và 26 công ty liên kết.

Các công ty niêm yết

Công ty CP Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM thành lập ngày 31 tháng 08 năm 2001 với tên gọi là Nhà Máy chế tạo kết cấu thép Đà nẵng. Ngày 01 tháng 9 năm 2004, Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành quyết định số 85/2004 /QĐ – BCN về việc chuyển Nhà máy chế tạo kết cấu thép Đà nẵng thành Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng. Ngày 26 tháng 10 năm 2004 Nhà máy đã chính thức đi hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần.

Ngày 17 tháng 01 năm 2006 Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định đổi tên là Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM. Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM là Công ty có số vốn điều lệ đến hết năm 2018 là 55.010.240.000 VNĐ; được niêm yết trên sàn giao dịch của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 17 tháng 11 năm 2008 với mã chứng khoán SSM.

Công ty hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực liên quan đến thiết kế; chế tạo kết cấu thép, cột thép, khung nhà tiền chế; mạ kẽm các sản phẩm cơ khí và dịch vụ mạ kẽm; xây lắp các công trình hệ thống lưới điện và trạm biến áp điện đến 500Kv…

Tại đây, ông Đồng Ngọc Ánh đã thực hiện chỉ đạo với vai trò trưởng đoàn và trực tiếp thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.

Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á; tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á; được thành lập từ năm 2003 bởi 5 cổ đông sáng lập với số vốn điều lệ ban đầu 5,2 tỷ đồng. Trong suốt quá trình gần 13 năm hình thành và phát triển; Công ty đã trải qua 7 lần tăng vốn phục vụ đầu tư và đến cuối năm 2018 đạt 342 tỷ đồng vốn điều lệ.

Công ty chủ yếu tham gia vào lĩnh vực dịch vụ khách sạn với hệ thống các khách sạn; khu nghỉ dưỡng lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Bên cạnh đó, Công ty còn mở rộng và tham gia vào lĩnh vực tư vấn; thi công xây dựng và kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng, bất động sản, siêu thị.

Tại đây, ông Đồng Ngọc Ánh đã thực hiện chỉ đạo với vai trò trưởng đoàn và trực tiếp thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất cho Công ty.

Ngân hàng và tổ chức tín dụng

Ngân hàng TMCP Quốc dân(NCB)

Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt trước đây có tên gọi là Ngân hàng thương mại cổ phần Sông Kiên; là Ngân hàng cổ phần được thành lập theo Giấy phép số 00057/NH-GP ngày 18/09/1995 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp và Giấy phép thành lập Công ty số 1217/GP-UB ngày 17/10/1995 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp.

Ngày 22/01/2014: Ngân hàng TMCP Nam Việt chính thức đổi tên thành Ngân Hàng TMCP Quốc Dân theo Quyết định số 86/QĐ-NHNN.

Đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 72.432 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,8% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 11,1% đạt 35.282 tỷ đồng; tiền gửi tại và cho vay các TCTD khác giảm 29% xuống còn 6.684 tỷ. Huy động tiền gửi khách hàng của NCB tăng nhẹ 3,1%, lên 47.149 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng khá mạnh, tới 70%, lên đến 9.184 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh, NCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt gần 91 tỷ đồng; gấp 3 lần mức đạt được trong năm 2017; chủ yếu nhờ lãi từ các hoạt động khác tăng đột biến.

Tại đây, ông Đồng Ngọc Ánh đã thực hiện chỉ đạo với vai trò trưởng nhóm và trực tiếp thực hiện kiểm tra hồ sơ tín dụng tại các chi nhánh. Đồng thời, anh còn là thành viên thực hiện cuộc kiểm toán tại Hội sở.

Kiểm toán cáo báo quyết toán dự án hoàn thành

Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình

Chủ đầu tư: Bộ GTVT.

Ngân sách dự án: 8.974 tỷ đồng – Trái phiếu công trình do VEC phát hành.

Thời gian thực hiện: Xây dựng từ năm 2007 – 2012.

Vị trí dự án: Điểm đầu Km210 trên QL1B (theo đường Pháp Vân – Cầu Giẽ); Điểm cuối: Km265+600 trên QL10 (khoảng Km143+300 theo QL10, đoạn Ninh Bình – Phát Diệm).

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP (TEDI).

Đầu tư cải tạo Nhà máy Luyên gang Bắc Kạn

Dự án đầu tư cải tạo Nhà máy luyện gang Bắc Kạn với tổng mức đầu tư gần 440 tỷ đồng đã được UBND tỉnh Bắc Kạn cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Đây là dự án đầu tiên của Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Tây Giang tại tỉnh Bắc Kạn; với sản lượng ước tính đạt 40 nghìn tấn gang luyện thép; 60 nghìn tấn xỉ dầu Manggan và bột kẽm, chì/năm…

Đơn vị phụ trách quản lý và khai thác dự án là Công ty CP khoáng sản Tây Giang Bắc Kạn; (Đơn vị thành viên của Tập đoàn công nghiệp Tây Giang). Trong quá trình thực hiện, Công ty CP khoáng sản Tây Giang đã nhập khẩu; lắp đặt 3.500 tấn thiết bị máy móc, trong đó 2/3 là thiết bị siêu trường, siêu trọng.

Xây dựng hơn 8.000 m2 nhà xưởng, đầu tư toàn bộ hệ thống dây chuyền; thiết bị mới 100% với công nghệ tiên tiến; đồng bộ từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến công đoạn luyện kim trong lò cao. Mục đích là sản xuất ra gang và xỉ dầu Manggan, chế biến sâu khoáng sản; tận thu, sử dụng triệt để nguồn quặng sắt – manggan có trữ lượng hàng triệu tấn tại địa phương.

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình tiền thân là Xí nghiệp X30, được thành lập tháng 1/1957. Trước khi chuyển đổi sang hình thức CTCP; Công ty là một doanh nghiệp Nhà nước với tên gọi Công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình. Cho đến nay, lịch sử công ty đã trải qua gần 60 năm với bao khó khăn thử thách; thăng trầm để liên tục phát triển và khẳng định vị thế của mình; nhãn hiệu Giầy Thượng Đình đã được nhiều người tiêu dùng biết đến và ưa thích sử dụng thường xuyên. Hiện tại, công ty có hơn 145 tỷ đồng vốn hóa thị trường.

Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình tiền thân là Xí nghiệp X30, được thành lập tháng 1/1957. Trước khi chuyển đổi sang hình thức CTCP; Công ty là một doanh nghiệp Nhà nước với tên gọi Công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình. Cho đến nay, lịch sử công ty đã trải qua gần 60 năm với bao khó khăn thử thách; thăng trầm để liên tục phát triển và khẳng định vị thế của mình; nhãn hiệu Giầy Thượng Đình đã được nhiều người tiêu dùng biết đến và ưa thích sử dụng thường xuyên. Hiện tại, công ty có hơn 145 tỷ đồng vốn hóa thị trường.

Hãng kiểm toán Calico

icon-dau-tich Địa chỉ: VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

icon-dau-tich Hotline: 0933.75.6666

icon-dau-tich Email: Calico.vn@gmail.com

icon-dau-tich Website: Calico.vn | kiemtoancalico.com