QUẢN TRỊ

Kinh nghiệm quản lý vốn lưu động và vốn đầu tư của các doanh nghiệp thành công


25-07-2017 QUẢN TRỊ


Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là số tiền ứng trước cho các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp. Song mỗi yếu tố sản xuất có những đặc điểm hoạt động khác nhau, có công dụng kinh tế khác nhau đối với quá trình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp

Xem Tiếp

Mô hình tâm lý MBTI cho nhà quản trị hiện đại: hiểu tính cách, tăng năng suất


25-07-2017 QUẢN TRỊ


Làm sao để tăng năng suất lao động Việt Nam hiện đang là vấn đề làm đau đầu nhiều chuyên gia kinh tế lẫn các nhà điều hành doanh nghiệp.

Xem Tiếp

KPI và BSC hai công cụ đắc lực cho nhà quản lý hiện đại


24-07-2017 QUẢN TRỊ


Mỗi một công ty, doanh nghiệp đều mong muốn công ty mình có thể tìm kiếm được những nhân viên có tinh thần làm việc tốt, đạt được hiệu quả cao trong công việc.

Xem Tiếp

Thuế môn bài cho doanh nghiệp có thể tăng gấp ba


20-07-2017 QUẢN TRỊ


Theo đề xuất mới của Bộ Tài chính doanh nghiệp có thể sẽ phải nộp từ 3 – 10 triệu đồng thuế môn bài tính từ đầu năm 2017( tên gọi mới là lệ phí môn bài ).

Xem Tiếp

Tăng ngân sách hàng nghìn tỷ đồng sau thanh tra, kiểm tra thuế


13-07-2017 QUẢN TRỊ


Theo báo cáo của Bộ Tài Chính, trong 6 tháng đầu năm 2017 cơ quan thuế đã triển khai 16 cuộc thanh tra kiểm tra đối với 36,7 nghìn doanh nghiệp và thu về được hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.   So với năm 2016, con số thanh tra kiểm tra thuế 6 tháng đầu năm nay đã tăng lên 23.5%. Trong đó, kiến nghị thu về ngân sách khoảng 7.6 nghìn tỷ đồng (tăng 34% so với cùng kỳ 2016) .

Xem Tiếp

Facebook Fanpage