Thư chào dịch vụ


Hanoi, 31/12/2017

Kính gửi Quý khách hàng,
Hãng kiểm toán và Luật gia CALICO chúng tôi trân trọng giới thiệu các dịch vụ giá trị dành cho quý Công ty trong giai đoạn quyết toán năm tài chính này, bao gồm
 
1.      Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính 2017 (đã tới thời hạn)
2.      Dịch vụ Tư vấn thuế phục vụ quyết toán thuế 2017 và 2018
3.      Dịch vụ tư vấn tài chính về Chiến lược Niêm yết (Upcom, HNX và HOSE)
4.      Dịch vụ thẩm định giá Tài sản và Xác định giá trị doanh nghiệp
5.      Dịch vụ Tư vấn đầu tư nước ngoài, Thẩm định dự án đầu tư, Tranh tụng kinh tế…
 
Để nhận được dịch vụ tốt nhất và báo giá của chúng tôi, mong anh chị dành chút thời gian liên hệ với Tư vấn của Hãng chúng tôi

Email                             calico.vn@gmail.com
Mobile                            0963111248

Chúng tôi xin đính kèm Hồ sơ năng lực của Hãng kiểm toán và Luật gia CALICO tại đây Trân trọng,

 

Dear Valued Client
CALICO Audit & Law Firm are pleased to present the following proposal to provide audit, tax and advisory services for your company
 
1.      Financial Audit Report for 2017 fiscal year (The deadline is coming closer)
2.      Tax Advisory for 2017 and 2018 Tax Settlement
3.      Fianancial Advisory for Listed Strategy (on Upcom, HNX and HOSE)
4.      Asset and Business Valuation
5.      Foreign Business License, Due Diligence, Business Litigation...
 
For the best Quality services and Quotation, please contact our qualified Advisor below

Email                             calico.vn@gmail.com
Mobile                            0963111248
    

See more our Business Profile here
Yours faithfully,

Bài Viết Liên Quan

Facebook Fanpage